Saltar al contenido

Kenkari fiskalak I+G+b

Balioespenak justu aurreko zerga-ekitaldiari dagozkio, eta, kasu honetan, Sozietateen gaineko Zergari buruzko 11/2013 Foru Arauaren 62. artikulutik 64.era artekoei.

BEAZek Enpresen jarduerak ebaluatuko ditu eta Ikerketa eta Garapen eta Berrikuntza Teknologiko gisa kalifikatzeari buruzko txostena prestatuko du, Sozietateen gaineko Zergan kenkariak lortzea erraztuko duena.

Txosten horiek lotesleak izango dira zerga-Administrazioarentzat, aipatutako jardueraren izaerari eta kalifikazioari dagokienez.

Zerbitzu hori Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak eta Beazek sinatutako lankidetza hitzarmenaren emaitza da.

Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendaritza Nagusiak herritarrei informazioa eskaintzen die, Foru Administrazioak eta bere Sozietateek ematen dituzten planifikazio sektorialeko zerbitzu eta tresnei buruz.

Beaz Foru Sozietateak I+G+B Zerga Kenkarien zerbitzu-eskaintza prestatu du. Zerbitzu-eskaintza hori argitaratu eta gero, konpromisoen emaitzak urtero egongo dira ikusgai BFAren web orrialdean eta baita hemen

2021ko eskaerak

2021ko deialdia itxita

  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Flicker
  • Sindicación RSS

Beaz

GRATIS
VER